सहकारी साझेदार

सहकारी साझेदार

विश्व प्रसिद्ध कम्पनीहरु संग सहयोग को बखत, हामी मापदण्डहरु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कि हामी अब पालना गर्न र यसलाई बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो गर्न सिकेका छौं।